The Last Samurai

ปรัชญาและแนวคิดที่ซ่อนอยู่ในหนัง
หนังพยายามใส่ความคิดแบบญี่ปุ่นลงไปได้อย่างแนบเนียน เช่นความคิดเกี่ยวกับ "กิริ" (หน้าที่) และ "นินโจ" (ส่วนตัว) กิริหรือ หน้าที่ทางศีลธรรมที่ตนเองจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคม ไม่ว่าผู้นั้นจะมีความสัมพันธ์กับตนเองแบบใด หากเกิดขัดแย้งกับ นินโจ หรือความรักที่มีต่อตนเองและครอบ-ครัว ชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญต่อหน้าที่มากกว่าดังนั้น ทากะ (โคยูกิ) แม้จะโกรธแค้น อัลเกร็น (ทอม ครู๊ซ) ที่เป็นศัตรูผู้ที่ทำให้สามีของเธอต้องตาย แต่ก็จำต้องยอมทำหน้าที่ที่พี่ชายมอบหมายก็คือ การดูแลเขาให้หายจากการบาดเจ็บ

เซพพุกุ คือคำที่สุภาพในการเรียกพิธีคว้านท้อง หรือ "ฮาราคิรี" เพราะจริงแล้วคำนี้เป็นภาษาหยาบ ตามความเชื่อที่ว่าการฆ่าตัวตายเป็นการตายที่สมเกียรติ และจะได้รับใช้พระพุทธองค์ เพราะฉะนั้นซามูไรทุกคนจึงต้องไม่กลัวความตาย สิ่งที่เห็นในหนังจึงมีแต่ซามูไรที่เดินไปหาความตายโดยไม่เกรงกลัว และพิธีคว้านท้องซึ่งการมีประจักษ์พยานเป็นคนตัดคอให้ถือเป็นพิธีที่สม เกียรติ

วิถีซามูไร หรือ "บูชิโด" ซึ่งหมายถึง จรรยาบรรณที่นักดาบหรือซามูไรต้องยึดปฎิบัติ บูชิโด จึงมาจากคำว่า Bushi (นักรับ) รวมกับ Budo (วิถีแห่งศึก)


กฎของซามูไร


1. ซามูไรทุกคนจะต้องเป็นผู้อยู่ในสังกัดของเจ้านายในระบบศักดินา และจะต้องมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างมั่นคง ซามูไรที่ดีนั้นจะต้องรำลึกอยู่เสมอ และหาทางตอบแทนบุญคุณให้ได้ ถือว่าเป็นความดีสูงสุด ไม่เพียงแต่เจ้านายเหนือหัวเท่านั้น แต่รวมไปถึงบุคคลทั้งหลายที่มีบุญคุณ

เหล่าซามูไรนั้น จะต้องคำนึงถึงพันธะหน้าที่เป็นสำคัญ ถึงแม้นว่าจะไม่เต็มใจ เพราะอาจเป็นเหตุที่ทำให้ตนต้องทอดทิ้งบิดา มารดา บุตร และภรรยาก็ตามแต่ เพื่อรักษาหน้าที่ของตน ที่มีต่อเจ้านายก่อน และครอบครัวของซามูไรทุกคนจะต้องยินดี และสนับสนุนการกระทำของพวกเขาด้วย จึงจะได้รับยกย่องอย่างสูงจากสังคม

2. ซามูไรจะต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวความตาย และสามารถเผชิญกับความตายได้ทุกเมื่อ เพราะถูกสอนว่า ชีวิตเป็นสิ่งไม่เที่ยง และไม่มีตัวตนแท้จริงที่ถาวร ชีวิตทุกชีวิตเกิดมาเพื่อใช้กรรม เวลามีชีวิตอยู่จะต้องดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่หวั่นไหวกับความตาย 3. ซามูไรจะต้องเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ ดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติ


4. ซามูไรจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเจ้านาย ซึ่งคำสอนในข้อนี้แสดงให้เห็นถึง อิทธิพลทางความคิดของลัทธิขงจื๊อในเรื่องของระเบียบวินัย และความจงรักภักดี

5. ซามูไรจะต้องเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก มีเมตตาจิต และรักความยุติธรรม ไม่นิ่งดูดาย เมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยาก ต้องรีบช่วยเหลือ

Comment

Comment:

Tweet